Bağlantıları değer üreten ilişkilere dönüştürür

Rollerdeck Associates, bağlantıları kâr üreten ilişkilere dönüştürür odaklanmış bir halkla ilişkiler, risk danışmanlığı ve uluslararası iş aracılığı ortaklığıdır.

Devlet, iş ve medya dünyasındaki yoğun deneyimimiz ve değer verilen kariyerlerimiz sayesinde sağlam ve köklü iletişim ağlarımızı müşterilerimizin işlerine değer katmak üzere harekete geçiriyoruz.

Bizler, kazançlı halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayıp koordine eden strateji uzmanlarıyız, asgari masrafla satışların önünü açan kolaylaştırıcılarız, doğru politik istihbarat ve risk analizi sunan risk değerlendiricileriyiz ve kârlı yatırımların katalizörleriyiz.>>>


 


Beceriler/ Yetenekler

Kamu İşleri

Rollerdeck Associates gücünü ekip çalışmasından alır.

Müşterilerimiz, farklı yeteneklerin benzersiz bileşimine ve üstün bağlantı kurma becerilerine sahip ekibimizin sunduğu deneyim, uzmanlık ve geniş erişim imkanlarından faydalanırlar.>>>

Pazar Erişimi

Şirketler, karmaşık ve hızla değişen küresel piyasada pazar paylarını artırmak için acımasızca rekabet ederken kusursuz bir ürün satmanın veya üstün hizmetler sunmanın yerel ve uluslararası piyasalara hâkim olmak açısından her zaman yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. >>>

Uluslararası Stratejik Ortaklıklar

İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında şirketler sürekli olarak ulusal sınırların ötesinde kâr, güvenilir ortaklar veya büyümelerini sağlayacak ek finansman arayışına girmektedir.

Rollerdeck Associates olarak bizler bağlantılar kuruyor, müşterilerimize aktif olarak ilgi duyan güvenilir iş ortakları ve yatırımcıları tespit edip kendilerini tanıtmaları için yardımcı olarak stratejik ortaklıklar meydana getiriyoruz. >>>

“Theseus” Yatırımcı Hizmetleri Paketi

Ekonomik kriz, uluslararası yatırım programlarını, yabancı kamusal ve özel şirketleri ve bireyleri bugün Yunanistan’ın sunduğu birçok iş ve yatırım fırsatının peşine düşmeye yöneltmiştir. Bunların arasında özelleştirilen sayısız kamu varlığı ve girişimi de bulunmaktadır.

Bu alanda artan ilgiye karşılık Rollerdeck Associates “Theseus” Yatırımcı Hizmetleri paketini sunmaktadır. “Theseus” Yatırımcı Hizmetleri paketi, potansiyel yabancı yatırımcıları temsil etmeyi ve Yunan iş çevrelerinin benzersiz özellikleri ve karmaşıklığı içinde başarıyla yol almalarını sağlamayı hedeflemektedir. >>>


Ekibimiz

Rollerdeck Associates gücünü ekip çalışmasından alır.

Müşterilerimiz, farklı yeteneklerin benzersiz bileşimine ve üstün bağlantı kurma becerilerine sahip ekibimizin sunduğu deneyim, uzmanlık ve geniş erişim imkanlarından faydalanırlar. >>>


 

 

Haber

Comments are closed.