Kamu İşleri/ Halkla İlişkiler

Kamu İşleri/ Halkla İlişkiler

Her gün, mevzuat ve düzenlemelerden sorumlu makamlar şirketlerin, yatırım planlarının,
endüstriyel ve mesleki kurumların nasıl işleyeceğini belirleyen kararlar almaktadır.

Rollerdeck Associates olarak, müşterilerimizin ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde karar
alıcılar nezdinde iyi bir ün kazanmalarını sağlayacak iletişim stratejileri geliştirmelerine
yardımcı oluyoruz.

Müşterilerimizin çıkarlarının tam anlamıyla tanınmasını ve kamu politikaları ile ilgili
endişelerinin ciddiyetle dikkate alınmasını temin ediyoruz.

Müşterilerimize durumlarını aktarmakta kullanabilecekleri en etkili ve ikna edici mesajlar,
hedef almaları gereken kişiler ve bu kişilerle nasıl ve ne zaman temas kurmaları gerektiği
ile ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz.

Rollerdeck Associates’in ekip üyeleri, üst düzey siyaset ve fikir liderleri ile güçlü ilişkilere
ve bu kişiler arasında sağlam güvenilirliğe, karar verme sürecinin ardındaki hassas
dengelere dair derin bir anlayışa ve müşterilerimizin kamu politikalarının ve ticari
hedeflerinin başarıyla yerine getirilmesini teşvik etmek için gereken yaratıcı düşünce
yapısına sahiptir.

Kapsamlı halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayıp yürüten strateji uzmanlarıyız olarak, şu unsurları içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız:

  • Hükümet İlişkileri
  • Sorun Yönetimi
  • Stratejik İletişim Danışmanlığı ve Mesaj Geliştirme
  • Koalisyon Oluşturma ve İttifak Kurma
  • Yerel Toplum Katılımı
  • Medya ile İlişkiler

Comments are closed.